Jak preparaty immunoglobulin trafiają wprost do pacjentów z pno?

Schemat dostaw domowych Takeda

Krótka opowieść o tym, jak preparaty immunoglobulin trafiają wprost do domów pacjentów z PNO.

Nagłówek Program dostaw domowych
dla pacjentów z PNO

Ośrodki realizujące Program Dostaw Domowych preparatów
immunoglobulin firmy Takeda

Obecnie realizuje go 18 ośrodków szpitalnych

W ciągu 3 tygodni Takeda uruchomiła Program Dostaw Domowych w oparciu o komunikat MZ

Z programu korzysta już >300 pacjentów z PNO

Wybrane ośrodki szpitalne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne w Gdańsku
Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. N. Barlickiego w Łodzi
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii w Kielcach
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Zabrze)
Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr Jana Biziela
w Bydgoszczy
Szpital Uniwersytecki nr 1
im. dr Antoniego Jurasza
w Bydgoszczy
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 5 im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytecki Dziecięcy
Szpital Kliniczny w Białymstoku
InterHem
Białystok
Wojskowy Instytut
Medyczny w Warszawie
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
w Warszawie
Instytut "Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Szpital Uniwersytecki
w Krakowie
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
- Poradnia Chorób Immunologicznych
i Nadkrzepliwości Krwi
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

Monitorowanie temperatury podczas transportu preparatów immunoglobulin, dostarczanych do domu pacjentów z pno.

Monitorujemy temperaturę zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).

Transport preparatów immunoglobulin utrzymujemy na stałym poziomie: 6-7ºC.

Temperatura jest zgodna z wymogami dla danego leku, określonymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Kontrolowanie temperatury mamy na papierze! Potwierdzają to wydruki z datalogerów.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących programu dostaw domowych Takeda, proszę skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym i/lub z wybranym ośrodkiem leczącym pacjentów z PNO dla dzieci lub dorosłych.

Referencje Grafika, z mapą ośrodków realizujących Dostawy Domowe, została przygotowana na podstawie danych wewnętrznych firmy Takeda: Program Dostaw Domowych realizowany przez Takeda dla
pacjentów z PNO, będących na terapii preparatami immunoglobulin Takeda. Status na 04/2022.
  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy, dostęp: 06/2021.
  2. Ruszyły dostawy leków bezpośrednio do domów pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, https://www.medonet.pl/zdrowie,ruszyly-dostawy-lekow-bezposrednio-do-domow--pacjentow-z-pierwotnymi-niedoborami-odpornosci,artykul,05386590.html, 06/2021.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.).
C-ANPROM/PL/GEN/0031, 04/2022

Nagłówek Dowiedz się więcej