Jak preparaty immunoglobulin trafiają wprost
do pacjentów z pno?

Schemat dostaw domowych Takeda

Krótka opowieść o tym, jak preparaty immunoglobulin trafiają wprost do domów pacjentów z PNO.

Program dostaw domowych
dla pacjentów z PNO

Ośrodki realizujące Program Dostaw Domowych preparatów
immunoglobulin firmy Takeda

Obecnie realizuje go
18 ośrodków szpitalnych
W ciągu 3 tygodni Takeda uruchomiła Program Dostaw
Domowych w oparciu o komunikat MZ
Z programu korzysta
już >300 pacjentów z PNO

MONITOROWANIE TEMPERATURY PODCZAS TRANSPORTU PREPARATÓW
IMMUNOGLOBULIN, DOSTARCZANYCH DO DOMU PACJENTÓW Z PNO

Monitorujemy temperaturę
zgodnie z wymogami Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (GDP).
Transport preparatów
immunoglobulin
utrzymujemy na stałym
poziomie: 6-7ºC.
Temperatura jest zgodna
z wymogami dla danego
leku, określonymi
w Charakterystyce
Produktu Leczniczego.
Kontrolowanie temperatury
mamy na papierze!
Potwierdzają to wydruki
z datalogerów.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących programu dostaw domowych Takeda, proszę skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym i/lub z wybranym ośrodkiem leczącym pacjentów z PNO dla dzieci lub dorosłych.

C-ANPROM/PL/GEN/0031, 04/2022

Referencje

Grafika, z mapą ośrodków realizujących Dostawy Domowe, została przygotowana na podstawie danych wewnętrznych firmy Takeda: Program Dostaw Domowych realizowany przez Takeda dla
pacjentów z PNO, będących na terapii preparatami immunoglobulin Takeda. Status na 04/2022.
  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy, dostęp: 06/2021.
  2. Ruszyły dostawy leków bezpośrednio do domów pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, https://www.medonet.pl/zdrowie,ruszyly-dostawy-lekow-bezposrednio-do-domow--pacjentow-z-pierwotnymi-niedoborami-odpornosci,artykul,05386590.html, 06/2021.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.).

Dowiedz się więcej