Logo Ippez

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, partner kampanii, zachęca do dzielenia się osoczem z tymi, którzy go potrzebują.

Jednym z partnerów kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?” jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, jedna z największych organizacji pożytku publicznego w obszarze zdrowia działająca od osiemnastu lat. Dlaczego organizacja włączyła się do wspólnych działań?

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie nie tylko działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów, lecz także inicjatyw, które mają na celu kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród Polaków. Współpracujemy z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całego kraju oraz realizujemy projekty, które odpowiadają na potrzeby wynikające z prowadzonej diagnozy społecznej.

Od lat dostrzegamy też konieczność edukacji społecznej w obszarze chorób rzadkich, do których należą m.in. pierwotne niedobory odporności (PNO). Dlatego z wielką radością
przyjęliśmy zaproszenie do objęcia patronatem kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?”. Wierzymy, że realizacja tej inicjatywy oraz wspólne działanie jej partnerów, organizacji pacjenckich i ekspertów przyczynią się do zwiększenia świadomości na temat pierwotnych niedoborów odporności, jak również zachęcą osoby zdrowe do oddawania osocza. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, jak ogromną wartość ma osocze dla chorych, potrzebujących pomocy i jak łatwo można się nim podzielić. Podzielmy się więc z innymi tym, co mamy najcenniejszego, naszym osoczem
– mówi Igor Grzesiak, Wiceprezes Zarządu w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

IPPIEZ o kampanii: https://ippez.pl/kampania-odpornoscia-mozna-sie-dzielic-jak-moge-pomoc/

C-ANPROM/PL/IG/0166, 05/2022