O co cho z tym PNO? O co cho z tym PNO? O co cho z tym PNO?

Pierwotne niedobory odporności (PNO), obecnie nazywane wrodzonymi błędami odporności, są rzadkimi wrodzonymi defektami układu immunologicznego, rozpoznawanymi średnio u 10 na 100 000 mieszkańców Europy. Szacuje się, iż w Polsce jest ok. 40 tys. chorujących, z czego aż 80% osób pozostaje nadal niezdiagnozowanych1.

Dlatego drugą już odsłonę kampanii "Odpornością można się dzielić" poświęcamy:

  • Podnoszeniu świadomości na temat PNO
  • Zwiększaniu rozpoznawalności objawów
  • Skróceniu scieżki diagnostycznej

Wrodzone błędy odporności u dziecka:
pora wjechać w temat na grubo!

Występują:
Kaja, Honorowa Krajowa Konsultantka do Spraw Codziennego Życia z PNO
Dorota Konat - mama Kai
lek. med. Monika Mach - Tomalska, Oddział Immunologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Nagłówek

Objawy PNO u dzieci

Objawy mogące świadczyć o PNO u dziecka, często tłumaczone są jako przeziębienie w okresie wzmożonych infekcji lub niesłusznie nazywane są koniecznością "wychorowania się dziecka".

Tymczasem, gdy dziecko ma częste i nawracające infekcje, brakuje mu odporności i nie reaguje na antybiotykoterapię, lekarz pediatra powinien zlecić podstawowe badania w kierunku PNO oraz skierować dziecko do immunologa. Wczesna diagnostyka PNO i wdrożenie właściwego leczenia pozwala na powrót do normalnego życia i zmniejszenie liczby infekcji u dziecka.

Właściwa wiedza pozwala na skuteczną walkę o zdrowie Twoje dziecka. Dowiedz się jakie objawy towarzyszą PNO: obejrzyj video i zobacz infografikę z objawami u dzieci - bądź świadomym i czujnym rodzicem, nie lekceważ charakterystycznych objawów PNO.

"To, w jaki sposób dziecko choruje, może wskazywać na wrodzony błąd odporności".

Tłumaczą to ekspertki tegorocznej kampanii:

  • immunolog i pediatra: dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK Konsultantka Krajowa w dziedzinie Immunologii Klinicznej,
  • oraz pediatra: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Prezeska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Częste choroby

Jeżeli dziecko często choruje, infekcje mają ciężki lub nietypowy przebieg, są nawracające i wymagają przedłużonej antybiotykoterapii, jeżeli konieczna jest opieka wielu specjalistów - warto się zastanowić, czy u podłoża wszystkich problemów zdrowotnych dziecka nie leżą wrodzone błędy odporności.

Rozpoznanie i diagnoza

Aby skrócić czas rozpoznania i diagnozy, lekarz POZ powinien przeprowadzić wywiad rodzinny oraz zlecić wykonanie badań, takich jak morfologia krwi z rozmazem, proteinogram, stężenie gammaglobulin IgG, IgM, IgA. Następnie - w przypadku podejrzenia wrodzonych zaburzeń odporności - należy skierować dziecko do immunologa w celu dalszej diagnostyki.

Wrodzone błędy odporności

Istotne, aby podejrzenie wrodzonego błędu odporności pojawiło się już podczas kontaktu z lekarzem POZ. Wczesne wykrycie choroby oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwalają bowiem zmniejszyć częstość infekcji i uniknąć poważnych powikłań układowych.

Diagnostyka przez
pediatrę/lekarza rodzinnego.

Objawy PNO u dzieci

Objawy PNO u dorosłych

C-APROM/PL/IG/0141, 10/2023 Referencje Wizerunki i dane osób widocznych na stronie zostały użyte za ich zgodą na wykorzystanie wizerunku do celów kampanii 2023: "Odpornością można się dzielić. O co cho z tym PNO?".Materiał edukacyjny, powstał w ramach Kampanii edukacyjnej "Odpornością można się dzielić. O co cho z tym PNO", skierowany do szerokiej publiczności, przygotowany i sponsorowany przez Takeda, C-APROM/PL/IG/0141, 10/2023.
*Według Konsultant krajowej w dziedzinie Immunologii Klinicznej, Profesor Sylwii Kołtan, PNO jest wykrywane u nawet 10 000 pacjentów. Zaś liczba chorujących, jeśli weźmiemy po uwagę częstość występowania choroby, zawiera się w przedziale od 19 000 do 38 000 osób.
1. Raport "PNO - Stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce", 2017, https://www.pexps.pl/files/upload/files/201710-PEXPS-PNO-raport.pdf, dostęp: 10/2023.
2. Treści przygotowane w oparciu o wypowiedzi ekspertek klinicznych kampanii: dr hab. n. med. Sylwii Kołtan, prof. UMK, Konsultantki Krajowej w dziedzinie Immunologii Klinicznej i prof. dr. hab. n. med. Teresy Jackowskiej, Prezeski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Nagłówek

Aktualności kampanii