Objawy alarmowe

Zostało wyróżnionych 10 sygnałów ostrzegawczych u dzieci, które mogą wskazywać na PNO, obecnie nazywanymi wrodzonymi błędami odporności. Zarówno rodzice jak i lekarze pierwszego kontaktu powinni zwrócić na nie szczególną uwagę. Warto znać 10 sygnałów ostrzegawczych i w przypadku ich zaobserwowania, porozmawiać z lekarzem pierwszego kontaktu: pediatrią lub internistą.