Mapa ośrodków

Leczenie immunoglobulinami metodą dożylną (IVIG), podskórną (SCIG) i podskórną wspomaganą hialuronidazą (fSCIg) w Polsce jest w pełni refundowane w ramach dwóch programów lekowych dedykowanych dzieciom (<18 r. ż.) oraz dorosłym. Program lekowy daje możliwość leczenia zarówno w warunkach szpitalnych jak i w warunkach domowych (preparatami podskórnymi).

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz szpitala posiadającego podpisany kontrakt w tym zakresie.

Programy lekowe definiują kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia, kryteria wyłączenia z leczenia, sposób i schemat dawkowania leków oraz wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach kwalifikacji pacjenta do programu lekowego, a także w ramach monitorowania przebiegu choroby.

Szczegółowa treść każdego programu lekowego publikowana jest jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ośrodki leczące PNO
u dorosłych
Wyświetl
Ośrodki leczące PNO
u dzieci
Wyświetl

Lista ośrodków została przygotowana na podstawie informacji ze strony: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/, data dostępu: 04/2022

C-ANPROM/PL/GEN/0032, 04/2022