Antybiotykoterapia

Niestety, pierwotnych niedoborów odporności nie da się wyleczyć. Wtórne niedobory odporności mogą mieć charakter przemijający, jeśli zniknie czynnik, który je wyzwala. Na szczęście, oba typy niedoborów odporności można skutecznie leczyć. Możliwe są różne metody terapii.

Nagłówek

Jak działają antybiotyki?

Antybiotyki to leki stosowane w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie. Antybiotyki można stosować, jeśli już doszło do infekcji, ale można je również stosować, żeby jej zapobiec u niektórych pacjentów z PNO. Lekarze, jeśli w ich opinii wystąpią wskazania, mogą przepisywać antybiotyki profilaktycznie pacjentom z niedoborami odporności, u których w przeszłości występowały choroby zatok lub płuc w celu ochrony ich przed tymi infekcjami.
Nagłówek

Jak długo należy stosować antybiotyki?

To zależy w dużej mierze od stanu zdrowia danego pacjenta. Antybiotyki mogą być podawane przez krótki okres, ale czasami konieczne jest podawanie ich dłużej.

Profilaktyczne stosowanie antybiotyków nie jest jednak rutynowo zalecane dla wszystkich osób z pierwotnymi niedoborami odporności. Może istnieć ryzyko związane z antybiotykoterapią. Na przykład mogą rozwinąć się drobnoustroje lekooporne lub może wystąpić ciężka biegunka, jeśli bakterie naturalnie występujące w organizmie człowieka, zostaną zabite przez antybiotyk. Tylko lekarz może określić, czy profilaktyka antybiotykowa jest odpowiednia dla Ciebie.
Nagłówek

Działania niepożądane antybiotyków

Antybiotyki stosuje się w celu poprawy stanu zdrowia, ale jak wszystkie leki, mogą również wywołać działania niepożądane. Czasami w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu może wystąpić np. biegunka lub złe samopoczucie. Dlatego ważne jest aby przed zastosowaniem każdego leku, w tym antybiotyku, przeczytać dołączona do opakowania ulotkę informacją, która zawiera szczegółowe informacje o działaniach niepożądanych lub zapytać o nie lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę. Jeśli wystąpią działania niepożądane należy zgłosić je lekarzowi prowadzącemu, pielęgniarce lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela, wskazanego w ulotce informacyjnej.
Referencje
  1. Handbook For Primary Immunodeficiency Diseases; https://primaryimmune.org/sites/default/files/publications/IDF%20Patient%20%26%20Family%20Handbook%20for%20Primary%20Immunodeficiency%20Diseases%2C%206th%20Edition.pdf, dostęp: 04/2022.
C-ANPROM/PL/GEN/0020, 04/2022