Immunoglobuliny

Nagłówek

Czym są immunoglobuliny?

Ludzka krew zawiera wiele elementów będących częścią układu odpornościowego, w tym przeciwciała. Są one nazywane również immunoglobulinami. Pomagają organizmowi rozpoznawać i zwalczać drobnoustroje - bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty, aby ochronić go przed chorobami.

Osoby cierpiące na niektóre typy zaburzeń układu odpornościowego mogą mieć zbyt małą ilość immunoglobulin, nie mieć ich wcale lub mogą one funkcjonować nieprawidłowo.

W związku z tym te osoby mogą częściej lub ciężej chorować. Osoby zdrowe mogą zostać dawcami krwi lub osocza, z którego, za pomocą specjalnego procesu, można pozyskać Immunoglobuliny.

Po infuzji, immunoglobuliny chronią organizm przed drobnoustrojami.

Ponieważ u osób cierpiących na zaburzenia układu odpornościowego, z czasem ilość immunoglobulin we krwi zmniejsza się, konieczne jest ich regularne podawanie. To, czy wskazana jest terapia immunoglobulinami, zależy od rodzaju niedoboru odporności.

Czym są immunoglobuliny?

Choć postacie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) mogą różnić się pomiędzy sobą na wiele sposobów, mają jedną ważną wspólną cechę. Wszystkie są…

Nagłówek

Jakie są drogi podania immunoglobulin?

Osoby cierpiące na choroby układu odpornościowego, które wynikają z defektu produkcji przeciwciał, mogą być leczone immunoglobulinami.

Nagłówek

W jaki sposób działają immunoglobuliny podskórne wspomagane hialuronidazą (fSCIG)*?

Jednym ze sposobów leczenia jest terapia podskórna wspomagana hialuronidazą znana jako fSCIG. Cienka igła wprowadzana jest zazwyczaj w środkową lub górną część brzucha. Ale może być również wprowadzona w udo, górną część ramienia i boczną część biodra.

Najpierw strzykawką podawany jest enzym zwany hialuronidazą. Hialuronidaza zwiększa przepuszczalność tkanki łącznej, która znajduje się pod skórą. Następnie za pomocą pompy preparaty immunoglobulin podawane są pod skórę. Immunoglobuliny wprowadzane są podskórnie przy użyciu igły ze strzykawką podłączonymi do pompy. Ponieważ przepuszczalność tkanki łącznej została miejscowo zwiększona, można podać stosunkowo duże ilości preparatu immunoglobulin. Immunoglobuliny są stopniowo wchłaniane przez organizm.

Infuzja immunoglobuliny podskórnej wspomaganej hialuronidazą zajmuje około 2 godziny, ale jej długość różni się w zależności od przepisanej dawki i szybkości podania.

Chociaż immunoglobuliny wspomagają ochronę przed drobnoustrojami, mogą również sprawić, że podczas i po podaniu może być odczuwalny dyskomfort, który jest jednym z mogących wystąpić działań niepożądanych. Inne możliwe działania niepożądane to np. obrzęk. Działania niepożądane mogą wystąpić w przypadku stosowania każdego leku, dlatego ważne jest aby przed podaniem przeczytać informacje o możliwych działaniach niepożądanych zawarte wdołączonej do opakowania ulotce informacyjnej. Jeśli wystąpią działania niepożądane należy zgłosić je do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty. Możne je również zgłosić do podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela, wskazanego w ulotce informacyjnej.

Dlatego terapia podskórna wspomagana hialuronidazą stosowana jest zazwyczaj raz na 3 do 4 tygodni.

Po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie samodzielnej infuzji, terapia podskórna wspomagana hialuronidazą możne być stosowana samodzielnie w domu. Należy wspólnie z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką zdecydować, jaki sposób podania będzie dla Ciebie najlepszy. *fSCIG ang. facilitated subcutaneous Immunoglobulin – immunoglobulina podskórna wspomagana hialuronidazą

W jaki sposób działają immunoglobuliny podskórne wspomagane hialuronidazą (fSCIG)?

Pacjent może wykonywać infuzję immunoglobuliny podskórnej w domu, wyłącznie po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę i tylko wówczas, jeśli uważa, że może swobodnie wykonać wszystkie […]

Zobacz infografikę
Nagłówek

W jaki sposób działają immunoglobuliny podskórne (SCIg)*?

Jednym ze sposobów leczenia jest podanie immunoglobulin drogą podskórną, znane jako SCIG.

Cienka igła wprowadzana jest zazwyczaj w obszar brzucha. Ale może być również wprowadzona w udo, górną część ramienia i boczną część biodra.

Immunoglobuliny wprowadzane są podskórnie przy użyciu igły ze strzykawką podłączonymi do pompy.

Immunoglobuliny są stopniowo wchłaniane przez organizm. Infuzja immunoglobuliny podskórnej zajmuje od 1 do 2 godzin, ale jej długość różni się w zależności od przepisanej dawki oraz szybkości podania. Chociaż immunoglobuliny wspomagają ochronę przed drobnoustrojami, mogą również sprawić, że podczas lub po podaniu może być odczuwalny dyskomfort. Inne możliwe działania niepożądane to np. obrzęk. Działania niepożądane mogą wystąpi w przypadku stosowania każdego leku, dlatego ważne jest aby przed podaniem przeczytać informacje o możliwych działaniach niepożądanych zawarte w dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej. Jeśli wystąpią działania niepożądane należy zgłosić je do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty. Możne je również zgłosić do podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela, wskazanego w ulotce informacyjnej.

Dlatego terapia podskórna stosowana jest zazwyczaj raz w tygodniu. W niektórych przypadkach terapia podskórna może być stosowana co 2 tygodnie lub co kilka tygodni.

Po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie samodzielnej infuzji, terapia podskórna możne być przyjmowana samodzielnie w domu. Należy wspólnie z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką zdecydować, który sposób podania będzie dla Ciebie najlepszy. *SCIG ang. Subcutaneous Immunoglobulin – immunoglobulina podskórna

W jaki sposób działają immunoglobuliny podskórne (SCIg)?

Pacjent może wykonywać infuzję immunoglobuliny podskórnej w domu, wyłącznie po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę i tylko wówczas, jeśli uważa, że może swobodnie wykonać wszystkie […]

Zobacz infografikę
Nagłówek

W jaki sposób działają immunoglobuliny dożylne (IVIg)*?

Jednym ze sposobów leczenia jest podanie immunoglobulin drogą dożylną znane jako IVIg.

Podczas tego rodzaju podania zawsze obecna jest pielęgniarka. Igła wprowadzana jest w żyłę przedramienia. Immunoglobuliny dostarczane są do organizmu dzięki poprzez infuzję. Immunoglobuliny trafiają bezpośrednio do krwiobiegu, a stamtąd są transportowane do pozostałej części organizmu.

Infuzja dożylna zajmuje od 2 do 3 godzin, ale jej długość różni się w zależności od dawki i szybkości podania.

Chociaż immunoglobuliny wspomagają ochronę przed drobnoustrojami, mogą również sprawić, że sprawić, że podczas i po podaniu może być odczuwalny dyskomfort. Inne możliwe działania niepożądane to np. obrzęk. Działania niepożądane mogą wystąpić w przypadku stosowania każdego leku, dlatego ważne jest aby przed podaniem przeczytać informacje o możliwych działaniach niepożądanych zawarte w dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej. Jeśli wystąpią działania niepożądane należy zgłosić je do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty. Możne je również zgłosić do podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela, wskazanego w ulotce informacyjnej.

Dlatego terapia dożylna stosowana jest zazwyczaj raz na 3 do 4 tygodni.

Należy wspólnie z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką zdecydować, który sposób podania będzie dla Ciebie najlepszy. *IVIG ang. Intravenous immunoglobulin – immunoglobulina dożylna

W jaki sposób działają immunoglobuliny dożylne (IVIg)?

Osoby cierpiące na choroby układu odpornościowego, które wynikają z defektu produkcji przeciwciał, mogą być leczone immunoglobulinami...

Zobacz infografikę
Referencje
  1. https://immunoprotect.pl/wp-content/uploads/2013/08/IPOPI_Osoczopochodne.pd, dostęp 01/2022.
  2. Kiovig, UE, Charakterystyka Produktu Leczniczego, maj 2020.
  3. Cuvitru, PL, Charakterystyka Produktu Leczniczego, lipiec 2021.
  4. Hyqvia, UE, Charakterystyka Produktu Leczniczego, wrzesień 2021.
  5. https://immunoprotect.pl/wp-content/uploads/2017/10/pno_terapia.pdf, dostęp: 01/2022.
  6. https://www.pptaglobal.org/images/Communication__Advocacy/PPTs_-_Uniquely_Saving_Lives/NA/SavingLives_FINAL_042919.pdf, dostęp: 01/2022.
  7. https://primaryimmune.org/sites/default/files/publications/IDF%20Patient%20%26%20Family%20Handbook%20for%20Primary%20Immunodeficiency%20Diseases%2C%206th%20Edition.pdf, dostęp: 01/2022.
C-ANPROM/PL/GEN/0034, 04/2022