Osocze na wagę złota

Nagłówek

Pacjenci w Europie wymagający terapii białkami osocza (dane szacunkowe)*

375 000

Pierwotne niedobory odporności (PNO)

33 750

Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna (CIDP)

150 000

Hemofilia

15 000

Dziedziczny obrzęk naczynioworuchowy

75 000

Niedobór alfa1-antytrypsyny

* W odniesieniu do populacji europejskiej wynoszącej 750 000 000 osób.
CIDP (ang. chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) – przewlekła zapalna demielinizacyjna polineuropatia.

Chorzy na PNO w Polsce Chorzy na PNO w Polsce

Do pacjentów potrzebujących terapii lekami osoczopochodnymi – immunoglobulinami – przez całe życie należą osoby z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), narażone na przewlekłe, często zagrażające życiu zakażenia.

Nagłówek

Ilość osocza pozyskiwanego w Polsce pozostawia wiele do życzenia.

Niestety liczba polskich krwiodawców z roku na rok spada. Jest to duży problem, choćby ze względu na rosnącą wykrywalność chorób wymagających terapii lekami osoczopochodnymi.

Ilość pozyskanego osocza Ilość pozyskanego osocza
Referencje
  1. https://ipopi.org. Dostęp: 08/2022;
  2. https://www.aan.com. Dostęp: 08/2022;
  3. https://www.pexps.pl/files/upload/files/201710-PEXPS-PNO-raport.pdf. Dostęp: 08/2022;
  4. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php. Dostęp: 02/2022;
  5. David M. Lang i wsp. International consensus on hereditary and acquired angioedema. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2012; 109(6): 395–402;
  6. Kancelaria Domanski Zakrzewski Palinka, Wróblewski W., Przyszłosc terapii osoczopochodnych w Polsce. Raport opublikowany dzieki wsparciu i z inicjatywy Takeda Pharma Sp. z o.o., Warszawa, maj 2020, s. 4, 14;
  7. Pierwotne Niedobory Odpornosci. Stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce. Raport PEX PharmaSequence, Warszawa, pazdziernik 2017, s. 10, 11.
C-ANPROM/PL/IG/0118, 02/2022
Nagłówek

Osocze w medycynie

Osocze – nie bez powodu nazywane płynnym złotem – moze uczynic wiecej dobra niz najdrozsze surowce swiata.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania tajemnic tego niezwykłego składnika ludzkiej krwi, który ma ogromny wpływ na leczenie wielu chorób o podłożu immunologicznym. W osoczu niezwykłe jest równiez to, ze mozna sie nim dzielic, pomagajac osobom, które zmagaja sie z niedoborami odpornosci.