Objawy ostrzegawcze PNO

Objawy związane z niedoborami odporności mogą się znacznie różnić.
Tylko lekarz może ustalić, czy masz niedobór odporności.

Nagłówek

Pierwotne niedobory odporności (PNO)

Pierwotne niedobory odporności to grupa ponad 450 różnorodnych chorób charakteryzujących się nieprawidłowym funkcjonowaniem jednego lub kilku elementów układu odpornościowego. Skutkiem tego jest występowanie przewlekłych lub nawracających zakażeń układu oddechowego i innych narządów oraz zwiększone ryzyko rozwoju chorób autoimmunizacyjnych, czy nowotworowych.
PNO wykres
Szacunki dotyczące
liczby chorych na PNO pozwalają sądzić,
że w Polsce na tę chorobę
cierpi 20 000 osób.
Nagłówek

Objawy ostrzegawcze dotyczące
PNO u dzieci

Po zaobserwowaniu co najmniej dwóch z poniższych objawów lekarz powinien pilnie skierować pacjenta do specjalisty immunologa:
Zakażenie ucha
Cztery lub więcej nowych zakażeń ucha w ciągu roku
Zakażenie zatok
Dwa lub więcej nowych zakażeń zatok w ciągu roku
Długie stosowanie antybiotyków
Stosowanie antybiotyków przez 2 miesiące lub dłużej z niewielkim efektem
Zapalenia płuc
Dwa lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku
Antybiotyki dożylne
Konieczność stosowania antybiotyków dożylnych do leczenia zakażenia
Zahamowanie rozwoju dziecka
Nieprzybieranie na wadze lub zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka
Ropnie skóry
Nawracające, głębokie ropnie skóry i innych narządów
Pleśniawki
Uporczywe pleśniawki w jamie ustnej lub zakażenia grzybicze na skórze
Zakażenia tkanek głębokich
Dwa lub więcej zakażeń tkanek głębokich, w tym posocznica
PNO w wywiadzie rodzinnym
PNO w wywiadzie rodzinnym
Nagłówek

Objawy ostrzegawcze dotyczące
PNO u dorosłych

Po zaobserwowaniu co najmniej dwóch z poniższych objawów lekarz powinien pilnie skierować pacjenta do specjalisty immunologa:
Dwa lub więcej zapaleń płuc
Powtarzające się
zakażenia inwazyjne.
(dwa lub więcej zapaleń płuc, nawracająca posocznica, ropnie, zapalenie opon mózgowych).
Niskie stężenie IgG
Niskie stężenie IgG
w surowicy, przewlekła limfopenia,
neutropenia lub małopłytkowość.
Zapalenie płuc
Zakażenia oportunistyczne
lub spowodowane przez
nietypowe patogeny.
(np. pneumocystozowe
zapalenie płuc).
Oporne leczenie
Przedłużające się lub nawracające,
nietypowe lub oporne na leczenie
zmiany w jamie ustnej (afty
i owrzodzenia) lub wysypki skórne.
(rumień, teleangiektazje,
nawracające wysypki krostkowe/
guzkowate/rumieniowe).
Antybiotykoterapia dożylna
Słaba odpowiedź na wydłużoną
lub wielokrotną antybiotykoterapię,
zwłaszcza dożylną.
Przewlekłe powiększenie tkanek limfatycznych
Przewlekłe powiększenie tkanek limfatycznych.

uogólniona limfadenopatia,
powiększenie śledziony
o niejasnej przyczynie
lub niewyczuwalne węzły
chłonne i migdałki.
Przewlekła biegunka z objawami
Przewlekła biegunka z objawami
lub bez objawów zapalenia
jelita grubego.
Dodatni wywiad rodzinny
Dodatni wywiad rodzinny
w kierunku PNO, chorób
autoimmunologicznych,
białaczki lub chłoniaka.
Referencje
  1. Tangye SG i in., J Clin Immunol. 2020 Jan;40(1), s. 24-64.
  2. Kumar A., Teuber S.S., Gershwin M.E, Clin. Dev. Immunol. 2006, 13, s. 223–259.
  3. Pierwotne Niedobory Odporności. Stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce, PEX PharmaSequence, Warszawa 2017.
  4. http://downloads.info4pi.org/pdfs/10-Warning-Signs---Generic-Text--2-.pdf dostęp: maj 2020.
C-ANPROM/PL/GEN/0019, 04/2022