Przeszczep komórek macierzystych

Przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych
(HSCT ang. Hematopoietic Stem Cell Transplantation) jest podstawową metodą leczenia kilku ciężkich postaci pierwotnych niedoborów odporności.

Nagłówek

Czym są krwiotwórcze komórki macierzyste?

Krwiotwórcze komórki macierzyste znajdują się w szpiku kostnym (wnętrze kości). Tam zachodzi pierwszy etap tworzenia się różnych rodzajów innych komórek: czerwonych krwinek, płytek krwi i komórek układu odpornościowego. Jeśli Twoje własne komórki macierzyste nie są w stanie prawidłowo wytworzyć pewnych typów komórek krwi, możesz otrzymać komórki macierzyste od innej osoby. Nazywa się to przeszczepem allogenicznym. Twoje komórki macierzyste są zastępowane prawidłowo funkcjonującymi komórkami macierzystymi, dzięki czemu komórki odpornościowe są ponownie wytwarzane w twoim organizmie.
Nagłówek

Jak wprowadzić komórki macierzyste do organizmu?

Zastępcze komórki macierzyste uzyskuje się z krwi innych osób. Można je znaleźć między innymi w krwi pępowinowej (krew pochodząca z łożyska po porodzie), szpiku kostnym lub we krwi obwodowej. Potrzebne komórki macierzyste nazywane są krwiotwórczymi komórkami macierzystymi (HSC). Istnieją dwa sposoby wprowadzenia tych komórek do organizmu.

Tradycyjnym sposobem jest przeszczep szpiku kostnego.

Szpik kostny jest pobierany od dawcy komórek macierzystych i przeszczepiany osobie z niedoborem odporności.

Obecnie najczęściej wybierana jest inna metoda:
przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych.

W tym przypadku dawca poddawany jest specjalnej terapii, która sprawia, że komórki macierzyste rosną szybciej. Te komórki macierzyste mogą być następnie pobrane z krwi w celu przeszczepienia. Dzięki temu przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych jest znacznie mniej stresujący zarówno dla dawcy komórek macierzystych, jak i dla pacjenta.
Nagłówek

Dla kogo przeznaczony jest przeszczep komórek macierzystych?

Przeszczep komórek macierzystych może działać u osób z najcięższymi postaciami pierwotnych niedoborów odporności.
Referencje
  1. https://primaryimmune.org/hematopoietic-stem-cell-transplantation-hsct , data dostępu: 04/2022.
C-ANPROM/PL/GEN/0020, 04/2022