Najważniejsze informacje dla rodziców

W skróceniu ścieżki diagnostycznej i szybszym rozpoznaniu wrodzonych błędów odporności, kluczowa jest świadomość, że takie choroby mogą występować. Rodzice otrzymają wiedzę i wsparcie na rzetelnych stronach organizacji pacjenckich np. Stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborami odporności „Immunoprotect” czy na stronie madraopieka.pl