Drużyna

Dla postawienia prawidłowej diagnozy konieczna jest współpraca lekarzy różnych specjalności. Wzajemna komunikacja tak między nimi, jak i relacja rodzic/dziecko-lekarz jest pomocna w ustaleniu planu dalszego postępowania, wytyczeniu ścieżki diagnostycznej oraz terapeutycznej.