Łączenie kropek

Dokładny wywiad rodzinny, obejmujący nie tylko krewnych w tzw. pierwszej linii, ale i dalszych krewnych, pomaga w ustaleniu prawidłowej diagnozy. To, że Kuba, starszy brat Kai, został wcześniej zdiagnozowany, pomogło szybko zdiagnozować Kaję i ustalić, iż jej częste infekcje to defekt układu odpornościowego, co potwierdziła rozszerzona diagnostyka.