Drogowskazy

Znajomość kluczowych aspektów w diagnozowaniu PNO pozwoli na skrócenie ścieżki w otrzymaniu właściwego rozpoznania choroby. Jeśli dziecko otrzymało skierowanie do immunologa, ważne jest, aby rodzice byli do takiej wizyty u specjalisty odpowiednio przygotowani.