Alarmujące objawy

Istnieje 10 sygnałów ostrzegawczych, które powinny skłonić rodzica do kontaktu z lekarzem pediatrą, a lekarza pediatrę do poszerzenia diagnostyki w kierunku wrodzonych błędów odporności. Znajomość 10 sygnałów ostrzegawczych może pomóc w szybkim wykryciu wrodzonych błędów odporności u dziecka.