O wyboistej drodze do rozpoznania PNO, personalizacji terapii oraz znaczeniu współodpowiedzialności ‑ opowiadają Ekspertki w dziedzinie immunologii klinicznej

W ramach kampanii „Odpornością można się dzielić. Jak mogę pomóc?” porozmawialiśmy z lekarzami o wyboistej drodze chorego do rozpoznania pierwotnych niedoborów odporności (PNO), „terapiach szytych na miarę” oraz o współodpowiedzialności i partnerstwie, jakie powinno zaistnieć pomiędzy pacjentem, lekarzem, a zespołem pielęgniarskim, aby terapia była w pełni skuteczna.

W filmie udział wzięły:

  • dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK – Konsultant krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  • dr hab. n. med. Małgorzata Pac, prof. IP CZD, Konsultant wojewódzki w dziedzinie Immunologii klinicznej, Oddział Immunologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
  • dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Wymienione osoby wyraziły zgodę na udostępnienie ich wizerunku i danych osobowych w ramach współpracy przy kampanii.

C-ANPROM/PL/IG/0165, 05/2022