Dopasuj rodzaj terapii PNO do swojego stylu życia - opcje terapeutyczne leczenia immunoglobulinami

Dopasuj rodzaj terapii PNO do swojego stylu życia – opcje terapeutyczne leczenia immunoglobulinami

Poradnik dla wszystkich pacjentów z PNO ale też lekarzy i pielęgniarek, którzy mają pod opieką nowo zdiagnozowanych pacjentów z wrodzonymi błędami odporności, którzy stoją przed decyzją o wyborze terapii lub pacjentów rozważających zmianę leczenia substytucyjnego immunoglobulinami (IG).
Materiał może okazać się przydatny podczas rozmowy pacjenta z lekarzem na temat dostępnych na rynku terapii, biorąc pod uwagę potrzeby pacjenta związane m.in. z terapią podskórną IG w domu, z czasem podania leku, prędkością oraz liczbą miejsc infuzji.

Przed wyborem terapii należy omówić z lekarzem kwestię wszystkich działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas przyjmowania preparatów immunoglobulin, a bilans oczekiwanych korzyści i ryzyka powinien zawsze ocenić lekarz przed rozpoczęciem leczenia.

Treść poradnika została opracowana przy współpracy z dr n. med. Dariuszem Sołdackim – immunologiem klinicznym z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Pobierz broszurę

C-ANPROM/PL/IG/0249, 05/2023