Wrodzone błędy odporności: jak skrócić ścieżkę diagnostyczną? Spotkanie immunologa i pediatry – rozmowa m.in. o tym czy czekać aż dziecko „się wychoruje”?

Tak niewiele trzeba zrobić po stronie lekarza pediatry pracującego na co dzień w podstawowej opiece zdrowotnej, aby przybliżyć pacjenta do właściwej diagnozy i aby mieć świadomość istnienia błędów odporności a nie przypisywać kolejnych antybiotyków z przyzwyczajenia, albo czekać aż dziecko „się wychoruje”.

W skróceniu ścieżki diagnostycznej i szybszym rozpoznaniu, przez lekarza pediatrę lub internistę/ lekarza rodzinnego, pacjentów z podejrzeniem wrodzonych błędów odporności (do niedawna nazywanych pierwotnymi niedoborami odporności) kluczowa jest świadomość, że takie choroby mogą występować.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy lekarza pediatry: Profesor Teresy Jackowskiej – Prezeski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego z lekarzem pediatrą i immunologiem: Profesor Sylwią Kołtan – Konsultantki krajowej w dziedzinie Immunologii Klinicznej z lekarzem. Ekspertki kampanii świadomościowej na temat wrodzonych błędów odporności: „O co cho z tym PNO?” rozmawiają m.in. o tym:

  • kiedy lekarze pediatrzy powinni pomyśleć, że sposób chorowania dziecka może wskazywać na błędy odporności?
  • Co pediatra, poza wywiadem rodzinnym i badaniem fizykalnym, może zrobić z poziomu POZ, aby skrócić ścieżkę diagnostyczną pacjenta z podejrzeniem wrodzonych błędów odporności?
  • kiedy pediatra powinien skierować dziecko do immunologa?
  • Co pediatra może zrobić, aby wesprzeć rodziców w opiece nad dzieckiem z rozpoznaniem wrodzonych błędów odporności?

Więcej na temat kampanii „O co cho z tym PNO”.
 
Zobacz więcej

C-ANPROM/PL/IG/0274, 10/2023.